Misja gimnazjum

Naszym celem jest wychowywanie i kształcenie przyszłych obywateli zjednoczonej i demokratycznej Europy i współczesnego świata. Głównym zadaniem, które stawiamy przed sobą, to, by nasi przyszli absolwenci weszli w wiek dorosły świadomi swojej wartości i swoich praw, by otworzyli się na wszystkie kultury i byli przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku.

Cele te osiągamy wdrażając sprawdzony program wychowawczy, który w swoim podstawowym założeniu opiera się o zdefiniowanie i docenienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Natomiast inspiracją dla naszych programów nauczania stały się zasady opracowane przez International Baccalaureate Organisation (IBO), które są spójne z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum. Na każdym etapie kształcenia dążymy do jak najlepszego przygotowania naszych uczniów do zdobywania wiedzy na kolejnych szczeblach edukacji, prowadzących do Międzynarodowej Matury IBDP (Diploma Programme).