Oferta edukacji w gimnazjum WORLD AROUND SCHOOL

Mając świadomość zmieniającego się rynku usług oświatowych w Krakowie popartą ponad 20-letnim doświadczeniem, przygotowaliśmy ofertę kompleksowej edukacji anglojęzyczej na poziomie gimnazjalnym w Międzykulturowym Gimnazjum „World Around”, promującym wartości międzynarodowe i wielokulturowość.

Międzykulturowe Gimnazjum „World Around” w Krakowie zapewnia edukację anglojęzyczną na najwyższym poziomie.