Rekrutacja do gimnazjum

Zasady rekrutacji do World Around Intercultural Middle School na rok szkolny 2017/18. Prowadzimy rekrutację tylko do klasy II.

Klasy liczą do 20 osób.

 1. Rekrutacja rozpoczyna się od września 2016 r.
 2. Decyzję o wpisaniu kandydata na listę przyjętych do szkoły podejmuje dyrektor szkoły po odbyciu rozmowy z kandydatem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 3. Przy przyjęciu do Międzykulturowego Gimnazjum „World Around” w Krakowie obowiązuje test ze znajomości języka angielskiego obejmujący następujące umiejętności: gramatyka i słownictwo, rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu; oraz rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
 4. Kryteriami branymi pod uwagę przez szkołę są:
 • oceny uzyskane przez kandydata na koniec klasy VI (średnia obliczona z wyłączeniem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, wf, religia / etyka);
 • ocena zachowania – co najmniej dobra;
 • oceny bieżące;
 • oceny uzyskane na koniec klasy I gimnazjum (w wypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie po końcu roku szkolnego);
 • szczególne osiągnięcia kandydata.
 1. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Kuratora Oświaty.
 2. Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły:
 • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wyniku sprawdzianu szóstoklasisty (dot. obywateli Polski);
 • karta danych o uczniu [ściągnij plik .pdf];
 • zaświadczenie lekarskie o możliwości kontynuowania nauki;
 • 2 zdjęcia;
 • kserokopia skróconego aktu urodzenia lub innego dokumentu potwierdzającego dane kandydata.
 1. Kandydat wpisany na listę przyjętych proszony będzie o dokonanie wyboru drugiego obowiązkowego języka obcego (niemiecki, francuski, rosyjski lub hiszpański) oraz o informację o stopniu jego znajomości.

Rodzice zainteresowani podjęciem przez ich dzieci nauki w naszym Gimnazjum lub ich Rodzice proszeni są o kontakt ze szkołą i umówienie się na rozmowę z dyrektorem szkoły.

Wpisu na listę przyjętych dokonuje się po podpisaniu umowy o naukę i wpłaceniu wpisowego w kwocie 1500 PLN.

 

Czesne wynosi 1300 PLN (płatne 12 miesięcy w roku).
PROMOCYJNA CENA ZA ROK SZKOLNY 2016/17 WYNOSI 1100 PLN.

 

Przykładowe testy znajomości języka angielskiego wraz z nagraniami znajdują się:

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first-for-schools/exam-format/

(część Reading & Use of English oraz Listening)

http://www.cambridgeenglish.org/exams/preliminary-for-schools/exam-format/

(część Reading & Writing oraz Listening).