Justyna Burda

Justyna Burda

Nauczycielka języka hiszpańskiego / wychowawczyni kl.VI

Spanish teacher / Y6 homeroom teacher