Katarzyna Gucwa-Zielińska

Katarzyna Gucwa-Zielińska

nauczycielka geografii i WDŻ / Geography teacher