Krzysztof Maj

Krzysztof Maj

nauczyciel wychowania fizycznego