Magdalena Ryć

Magdalena Ryć

Wicedyrektor MSP "Otwarty Świat" / World Around IPS Deputy Headmistress

pedagogog specjalny / special education, school counsellor