Zajęcia sportowe / Sports

ROLKI / ROLLER-BLADING

piątek / Friday 15.30

Organizator / Organizer: FLOW
tel.: 608 494 228

płatne / fee applies

ZAPASY / WRESTLING

wtorek / Tuesday godz./time: 16:15-17:15 (kl. I-III / Years 1-3)

środa / Wednesday godz./time: 16:15-17:15 (kl. I-III / Years 1-3)

piątek / Friday godz./time: 16:15-17:15 (kl. IV-VI / Years 4-6)

prowadzący / coach: Ruslan Kozenko

język / language: PL/UKR

bezpłatne / free of charge

ZUMBA

czwartek / Thursday godz./time: 15:40-17:10

prowadsząca / coach: Aleksandra Czyrek

język / language: PL

bezpłatne / free of charge