Kadra / Professors

Abigail Freed

English teacher

Adriana Kowalska

Nauczyciel wspomagający / Assistant teacher

Aleksandra Czyrek

Wychowawczyni kl. III / Year 3 homeroom teacher

Alla Antonova

Opieka świetlicowa / Community care

Anna Bigosz

Nauczycielka języka angielskiego / English teacher

Anna Kubica

nauczycielka muzyki / Music teacher

Anna Roś

Psycholog szkolny / School psychologist

Bartosz Jakubek

Nauczyciel języka polskiego / wychowawca kl. IV Polish teacher / Year 4 homeroom teacher