Witamy w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „Otwarty Świat” im. F. Chopina!

MSP „Otwarty Świat” (ang. World Around Intercultural Primary School) powstała w 2016 roku jako część Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia, dużej instytucji edukacyjnej, która działa na krakowskim rynku oświatowym od niemal trzydziestu lat, pod dyrekcją Jerzego Waligóry – doktora hab. nauk humanistycznych, historyka literatury polskiej.

Gdy nasze liceum (VIII PALO) przystąpiło do programu Matury Międzynarodowej IB DP jako IB World School no. 6265 naturalnym stało się dążenie, aby w ramach naszej instytucji powstała placówka oferująca międzynarodowy program edukacyjny w języku angielskim również na wcześniejszym etapie szkolnym. Dlatego też od początku przyświeca nam wizja oparta o najwyższe międzynarodowe standardy oświatowe, które wdrożyliśmy wybierając programy i-Primary Curriculum (kl. I-VI) i i-Lower-Secondary Curriculum (kl. VI-VIII) opracowane przez Pearson Edexcel.