World Around Intercultural Primary & Middle Schools to niezależne szkoły prywatne o uprawnieniach szkół publicznych. Wchodzą w skład większej instytucji (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia), która działa na krakowskim rynku edukacyjnym od ponad dwudziestu lat, a w 2008 roku otworzyła Prywatną Szkołę Podstawową Academos, co pozwoliło nam oferować kompleksowe usługi edukacyjne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. Organem założycielskim szkół jest Jerzy Waligóra – doktor hab. nauk humanistycznych, historyk literatury polskiej.

Gdy nasze liceum (VIII PALO) przystąpiło do programu Matury Międzynarodowej IB DP (jako IB World School no. 6265) naturalnym stało się dążenie, aby pozostałe szkoły również włączyły do swojej oferty międzynarodowe programy edukacyjne. Dlatego też od początku przyświeca nam wizja edukacyjna oparta o najwyższe międzynarodowe standardy oświatowe, którym hołduje International Baccalaureate Organization (IBO). W najbliższym czasie World Around Intercultural Primary & Middle Schools będą ubiegać się o status kandydata w IB Primary Years Programme (PYP) oraz IB Middle Years Programme (MYP), co stanowi kolejny krok ku nadaniu formalnej akredytacji IBO w dziedzinie dwujęzycznej edukacji międzynarodowej, którą obie szkoły wdrażają od początku swojego istnienia.

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej w 2004 roku, jako siedziba wielu międzynarodowych korporacji, Kraków stał się miastem jeszcze bardziej wielokulturowym niż dotychczas; pracownicy tych korporacji dla swoich dzieci poszukują placówek oświatowych, które oferują programy międzynarodowe w języku angielskim. Prawdą jest również, że tzw. pierwsza fala polskiej emigracji po 2004 roku powraca do Polski po dziesięciu latach, założywszy rodziny za granicą. Główną kwestią, z którą przychodzi im się borykać, jest znalezienie szkoły dla dzieci, które rozpoczęły już edukację w innym kraju i z trudem adaptują się do polskiego systemu edukacyjnego ze względu na niepełną znajomość języka polskiego, ograniczoną do codziennego funkcjonowania w kontekstach nieformalnych.

Misją wszystkich naszych szkół jest dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.