KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24 Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” im. F. Chopina Organizacja roku szkolnego: 09.2023 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 09. 2023 – 22.12. 2022 – I okres 02 .01. 2024 –  21.06.2024 – II okres 12.12.2023 – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych 12. 2023 – posiedzenie

Rozpoczęcie / Start

Zakończenie / End

Miejsce wydarzenia / Address

  Zobacz na mapie / View map

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” im. F. Chopina

 1. Organizacja roku szkolnego:
 2. 09.2023 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 3. 09. 2023 – 22.12. 2022 – I okres

02 .01. 2024 –  21.06.2024 – II okres

12.12.2023 – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

 1. 12. 2023 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I okres
 2. 06. 2024 – informacja o przewidywanych ocenach rocznych
 3. 06. 2024 – klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
 4. 06. 2024 – zakończenie roku szkolnego
 5. 06. 2024– termin zgłaszania przez rodziców zastrzeżeń do ocen rocznych
 6. 06. 2024 – podsumowujące posiedzenie rasy pedagogicznej
 7. Egzamin ósmoklasisty (według komunikatu dyrektora CKE):

14.05.2024 – język polski

15.05.2024 – matematyka

16.05.2024 – język obcy nowożytny

 1. Przerwy świąteczne i ferie:
 • 12. – 01.01.2024 – zimowa przerwa świąteczna
 • 02. – 25.02.2024 – ferie zimowe
 • 03. – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

02-03.11.2023

03-05.04.2024

02.05.2024

31.05.2024

 1. Spotkania z rodzicami:
 • 09.2023 (godz. 17:00) – spotkanie organizacyjne z Wychowawcami
 • 06-10.11.2023 (godz. 15:30-17:30) tydzień idywidualnych spotkań Wychowawców z rodzicami i uczniami; zapisy przez formularz online
 • 11.2023 (godz. 15:30-17:30) konsultacje z nauczycielami przedmiotów; zapisy przez formularz online
 • 04-19.04.2024 (godz. 15:30-17:30) tydzień idywidualnych spotkań Wychowawców z rodzicami i uczniami; zapisy przez formularz online
 • 05.2024 (godz. 15:30-17:30) konsultacje z nauczycielami przedmiotów; zapisy przez formularz online
 • 06.2024 godz. 17:00 – spotkanie podsumowujące z Wychowawcami
 • Indywidualne spotkania wychowawcy i nauczycieli z rodzicami (w zależności od potrzeb po umówieniu spotkania lub w godzinach konsultaycjnych)
 • konsultacje z psychologiem: zgodnie z harmonogramem dyżurów
 • konsultacje z nauczycielami: zgodnie z harmonogramem dyżurów

 

 1. Plenarne posiedzenia rady pedagogicznej:

29.08.2023, październik/listopad 2023, 19.12. 2023, marzec/kwiecień 2024, 14.06.2024

 1. Spotkania dyrekcji z samorządem uczniowskim: wrzesień 2023, marzec 2024
 2. Uroczystości szkolne i uczniowskie:
 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – 09. 2023
  • 10:00-11:00 kl. I ab (sala gimnastyczna parter)
  • 11:00-12:00 kl. II ab – III ab (spotkanie z Wychowawcami w klasach)
  • 12:00-13:00 kl. IV-VIII (spotkanie z Wychowawcami w klasach)
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego – 06.2024
 1. Ogólnoszkolne imprezy turystyczno – sportowe i kulturalne:
 • 09.2023 – wyjazd integracyjny dla wszystkich klas (szczegóły na zebraniu 04.09.2023)
 • 10.2023 – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego
 • 10.2023 – Dzień Nauczyciela / Ślubowanie klas I
 • Listopad 2023 – Święto Niepodległości, Święto Dziękczynienia, Andrzejki
 • Grudzień 2023 – występ bożonarodzeniowy
 • Styczeń 2024 – Bal Karnawałowy, Martin Luther King Day
 • Luty 2024 – ferie zimowe, Walentynki
 • Marzec 2024 – pierwszy dzień wiosny, Wielkanoc/Egg Hunt
 • Kwiecień 2024 – Brzechwałki
 • Maj 2024 – 3 maja
 • 05.2024 – Science Fair
 • 06-07.06.2024 – zielone szkoły (kl. I-VIII)
 • czerwiec 2024 – Dzień Dziecka/Dzień Sportu (KS Bieżanowianka)
 • 17-20.06.2024 – uroczyste zakończenie roku szkolnego – część artystyczna (konkretna data, godzina i miejsce zostaną podane później)
 • 06.2024 – uroczyste zakończenie roku szkolnego – rozdanie świadectw w klasach

O szczegółach będziemy informować na bieżąco z mniej więcej miesięcznym wyprzedzeniem.

 1. Badania lekarskie:
 • I okres – badania przesiewowe i bilansowe klas I, III i VII
 • II okres – badania przesiewowe klasy V

WIĘCEJ INFORMACJI / MORE DETAIL