Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja obejmuje:

– wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły;

– spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym – badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dot. kl. I);

– podpisanie umowy o naukę.

Opłata rejestracyjna: 4800 PLN (25% kwoty zaliczana na poczet pierwszego czesnego)

Czesne od 01/01/2024: 4000 PLN (dla nowoprzyjętych uczniów).
 

Czesne płatne przez 12 miesięcy.

Sekretariat Szkoły Podstawowej czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon: + 48 886 639 399