Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zapisy trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

Rekrutacja obejmuje:

– wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły;

– spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym – badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dot. kl. I);

– podpisanie umowy o naukę.

Wpisowe (zapis na II okres 2022/23 i rok szkolny 2023/24): 3500 PLN

Czesne (zapis na II okres 2022/23 i rok szkolny 2023/24): 3000 PLN.
 
Opłaty obwiązują dla uczniów przyjętych do szkoły na II okres 2022/23 i rok szkolny 2023/24 i później.

Czesne płatne przez 12 miesięcy.

Sekretariat Szkoły Podstawowej czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon:

klasy 1-6 – 12 886 639 399

klasa 7-8 – 12 633 96 57