Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zapisy do klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i siódmej trwają do wyczerpania wolnych miejsc.

 

Rekrutacja obejmuje:

– wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły;

– spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym – badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dot. kl. I);

– podpisanie umowy o naukę.

 

Wpisowe: 2000 PLN

 

Czesne w klasach I-VI wynosi 1500 PLN.
 

Czesne płatne przez 12 miesięcy.

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.

Telefon:

klasy 1-6 – 12 886 639 399

klasa 7 – 12 633 96 57