Misja szkoły podstawowej

Misją Międzykulturowej Szkoły Podstawowej „World Around” w Krakowie jest dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.

W prowadzeniu starszych klas szkoły podstawowej (VII i VIII) staramy się wykorzystać najlepsze doświadczenia z niemal dwudziestoletniego okresu funkcjonowania Prywatnego Gimnazjum Akademickiego nr 6 im. F. Chopina. Nasze Gimnazjum od początku swojego  istnienia było w czołówce szkół gimnazjalnych Krakowa. Było to możliwe dzięki pracy doświadczonego grona wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym wielu nauczycieli z tytułem doktora, znakomitych dydaktyków przedmiotowych.

Z bogatego dorobku Gimnazjum pragniemy przenieść do praktyki szkolnej w najstarszych klasach szkoły podstawowej  m.in.:

– poszanowanie podmiotowości uczniów;

–  indywidualizację nauczania;

– dbałość o wszechstronny rozwój uczniów, zarówno intelektualny, jak i emocjonalny;

– poszerzony wymiar godzin języka angielskiego gwarantujący jego efektywne uczenie;

– system tutoringu wzmacniający oddziaływanie formatywne szkoły;

– liczne kola zainteresowań (przedmiotowe, kreatywnych etc);

– intensywną współpracę międzynarodową (wymiany, wyjazdy  studyjne, sympozja i   konferencje młodzieżowe);

– współpracę z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, społecznymi oraz międzynarodowymi agendami (np. UNESCO, Pearson Edexcel)

Zapraszamy do naszych szkół!