Misja naszej szkoły

Misją naszej szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.

Naszym celem jest wychowywanie i kształcenie przyszłych obywateli zjednoczonej i demokratycznej Europy i współczesnego świata. Główne zadanie, które stawiamy przed sobą to, by nasi przyszli absolwenci weszli w wiek dorosły świadomi swojej wartości i swoich praw, by otworzyli się na wszystkie kultury i byli przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku.

Cele te osiągamy wdrażając sprawdzony program wychowawczy, który w swoim podstawowym założeniu opiera się o zdefiniowanie i docenienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Natomiast inspiracją dla naszych programów nauczania stały się zasady opracowane przez Pearson Edexcel, które są spójne z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie edukacji w szkole podstawowej. Na każdym etapie kształcenia dążymy do jak najlepszego przygotowania naszych uczniów do zdobywania wiedzy na kolejnych szczeblach edukacji, prowadzących do Międzynarodowej Matury IB DP (Diploma Programme).

Złote zasady:

Działam odpowiedzialnie.

Traktuję innych i siebie z szacunkiem.

Uczę się aktywnie.

Dbam o zdrowie i bezpieczeństwo.

Szanuję własność swoją i innych.

Cieszę się z osiągnięć.

Myślę o przyszłości.