W trakcie ośmiu lat nauki w MSP „Otwarty Świat” uczniowie mają możliwość podchodzenia do egzaminów międzynarodowych z English, Science i Math dwa razy: pod koniec klasy VI (maj/czerwiec Primary Curriculum) i po klasie VIII (październik; iLower-Secondary Curriculum). Egzaminy te nie są obowiązkowe i można wybrać przedmioty, które uczeń
będzie zdawał.