Kl. I-III
Kangur – matematyka (https://www.kangur-mat.pl/)
ZUCH Język polski / ZUCH Język angielski (https://www.ces.edu.pl/zuch/zuch-roczny)
Świetlik – nauki przyrodnicze (https://swietlik.edu.pl/)

Kl. IV-VIII
Kangur – matematyka (https://www.kangur-mat.pl/)

Konkursy kuratoryjne
https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/konkursy-przedmiotowe/konkursyprzedmiotowe-
w-roku-szkolnym-2023-2024/