REKRUTACJA DO KLASY VII

Prowadzimy zapisy do klas VII (2022/23).

Kontakt telefoniczny: 12 633 96 57.

NADZÓR PEDAGOGICZNY

Nad prawidłowym, stabilnym i efektywnym procesem dydaktycznym czuwa zespół wykwalifikowanych metodyków, którzy przy współpracy ze szkolnymi psychologami stworzyli międzynarodowy program nauczania, opierający się na zasadach wypracowanych w ciągu blisko pięćdziesięciu lat przez International Baccalaureate Organisation (IBO) i jednocześnie spełniający wymogi zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

WYKWALIFIKOWANA KADRA

Zatrudniamy doświadczonych lektorów oraz native speaker’ów. Kadrę pedagogiczną  WORLD AROUND tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy dbają o przyjazną atmosferę na zajęciach.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Misją wszystkich naszych szkół jest dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.

Dlaczego wybrać naszą szkołę?

Zajęcia w języku angielskim i polskim

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w języku polskim i angielskim. Dzieci z obywatelstwem innym niż polskie uczestniczą dodatkowo w zajęciach z języka polskiego dla obcokrajowców. Nauka w World Around Intercultural Primary & Middle Schools pozwala na przystąpienie zarówno do polskich egzaminów państwowych, jak i egzaminów międzynarodowych (Edexcel International GCSEs). Ponadto Szkoła oferuje możliwość dodatkowej nauki innych języków obcych: francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego i rosyjskiego.

Misja szkoły

Misją wszystkich naszych szkół jest dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.

Naszym celem jest wychowywanie i kształcenie przyszłych obywateli zjednoczonej i demokratycznej Europy i współczesnego świata. Głównym zadanie, które stawiamy przed sobą, to, by nasi przyszli absolwenci weszli w wiek dorosły świadomi swojej wartości i swoich praw, by otworzyli się na wszystkie kultury i byli przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku.

Cele te osiągamy wdrażając sprawdzony program wychowawczy, który w swoim podstawowym założeniu opiera się o zdefiniowanie i docenienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Natomiast inspiracją dla naszych programów nauczania stały się zasady opracowane przez International Baccalaureate Organisation (IBO), które są spójne z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie edukacji w szkole podstawowej i gimnazjum. Na każdym etapie kształcenia dążymy do jak najlepszego przygotowania naszych uczniów do zdobywania wiedzy na kolejnych szczeblach edukacji, prowadzących do Międzynarodowej Matury IBDP (Diploma Programme).

Wysoki poziom nauczania

– wykwalifikowana, doświadczona i przyjazna uczniowi kadra pedagogiczna

– staranny dobór programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

– edukacja dwujęzyczna w języku polskim i angielskim; dzieci z obywatelstwem innym niż polskie uczestniczą dodatkowo w zajęciach z języka polskiego dla obcokrajowców

– możliwość nauki dodatkowego języka obcego

– zajęcia komputerowe prowadzone w znakomicie wyposażonych pracowniach komputerowych (osobne stanowiska dla każdego dziecka, dostęp do Internetu)

– szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych wliczonych w czesne kółko artystyczne, kreatywności, eksperymentów, matematyczne, teatralne oraz taniec towarzyski

– bogata oferta zajęć pozalekcyjnych płatnych dodatkowo: robotowo, szachy, tenis, pływalnia, nauka jazdy na łyżworolkach lub deskorolce, karate, piłka nożna, balet, taniec nowoczesny.

– funkcjonowanie ocen opisowych, które informują uczniów i rodziców o aktualnym stanie wiedzy oraz sposobach doskonalenia umiejętności z danego przedmiotu

– zróżnicowane zajęcia sportowe: basen, gimnastyka korekcyjna i taniec towarzyski oraz zajęcia na sali gimnastycznej

Międzykulturowy program edukacyjny

Od początku swego istnienia Szkoła inspiruje się zasadami kształcenia w środowiskach wielokulturowych, wprowadzonymi przez Pearson Edexcel i International Baccalaureate Organisation (IBO). Szkoła ma akredytację Pearson Edexcel do przeprowadzania egzaminów International GCSE oraz International Baccalaureate Organization do przeprowadzania matury międzynarodowej DP.

Krótko o WORLD AROUND SCHOOL

World Around Intercultural Primary School to niezależna szkoła prywatna o uprawnieniach szkoły publicznej. Wchodzi w skład większej instytucji (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia), która działa na krakowskim rynku edukacyjnym od ponad dwudziestu lat, a w 2008 roku otworzyła Prywatną Szkołę Podstawową Academos, co pozwoliło nam oferować kompleksowe usługi edukacyjne na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i licealnym. Organem założycielskim szkół jest Jerzy Waligóra – doktor hab. nauk humanistycznych, historyk literatury polskiej. 

Gdy nasze liceum (VIII PALO) przystąpiło do programu Matury Międzynarodowej IB DP (jako IB World School no. 6265) naturalnym stało się dążenie, aby pozostałe szkoły również włączyły do swojej oferty międzynarodowe programy edukacyjne. Dlatego też od początku przyświeca nam wizja edukacyjna oparta o najwyższe międzynarodowe standardy oświatowe, którym hołduje International Baccalaureate Organization (IBO).

Wydarzenia z życia szkoły

Uroczystości, ważne wydarzenia w życiu szkoły, organizowane konkursy w WORLD AROUND PRIMARY & MIDDLE SCHOOL w Krakowie.

ZOBACZ WSZYSTKIE

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat”
World Around Intercultural Primary School

Klasy I – V

ul. Batorego 1

31-135 Kraków

+48 886 639 399

Klasy VI – VIII

ul. Karmelicka 45
31-128 Kraków
+48 12 632 93 13
biuro@worldaroundschool.edu.pl

Sekretariat czynny codziennie od godz. 8:00 do 16:00.

.