2 miejsce w rankingu! / We are runners-up!

2 miejsce w rankingu! / We are runners-up!

Z dumą i radością informujemy, że … / We are very happy and proud to announce that …

Z dumą i radością informujemy, że nasi uczniowie uzyskali drugie miejsce w województwie małopolskim w rankingu wyników egzaminu ósmoklasisty. Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy!

We are very happy and proud to announce that our students came in second in Malopolska in the final state examinations at the end of primary school. Congratulations to both the students and the teachers!

 

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa “Otwarty Świat” (World Around Intercultural Primary School) operates within a larger educational institution (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia) that has been operating in Krakow for over twenty years, and five years ago opened a primary school.