Co w stawie piszczy? / What whispers in the pond?

Co w stawie piszczy? / What whispers in the pond?

Konferencja i warsztaty w Instytucie Ochrony Przyrody PAN.

Conference and workshop organized at Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences.

Uczniowie klas IV-VI mieli dzisiaj zaszczyt uczestniczyć w konferencji naukowej i warsztatach „Co w stawie piszczy?”. Niebawem zapraszamy na fotorelację.

Students in Years 4-6 have had the privilege of taking part in the „What whispers in the pond?” conference and workshop. Photos soon to come.

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa “Otwarty Świat” (World Around Intercultural Primary School) operates within a larger educational institution (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia) that has been operating in Krakow for over twenty years, and five years ago opened a primary school.