"CO W STAWIE PISZCZY?" / "WHAT WHISPERS IN THE POND?"

Konferencja i warsztaty / Conference and workshop Jesteśmy zaszczyceni, że nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konferencji i warsztatach. We are honoured to have been invited to the conference and workshops.

Rozpoczęcie / Start

Zakończenie / End

Miejsce wydarzenia / Address

Instytut Ochrony Przyrody PAN / Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences   Zobacz na mapie / View map

Konferencja i warsztaty / Conference and workshop

Jesteśmy zaszczyceni, że nasi uczniowie zostali zaproszeni do udziału w konferencji i warsztatach.

We are honoured to have been invited to the conference and workshops.

WIĘCEJ INFORMACJI / MORE DETAIL