Jakubek Bartosz

Jakubek Bartosz

Nauczyciel języka polskiego / wychowawca kl. IV

Polish teacher / Year 4 homeroom teacher