Gucwa-Zielińska Katarzyna

Gucwa-Zielińska Katarzyna

Nauczycielka geografii i WDŻ / Geography teacher