Ryć Magdalena

Ryć Magdalena

Wicedyrektor MSP "Otwarty Świat" / World Around IPS Deputy Headmistress

Wicedyrektor / Deputy director

Pedagogog specjalny / special education, school counsellor