Berkowicz-Małek Małgorzata

Berkowicz-Małek Małgorzata

nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa / Safety Education teacher