Bartosz Jakubek

Bartosz Jakubek

nauczyciel języka polskiego / wychowawca kl. VIII

Polish teacher / Year 8 homeroom teacher