Małgorzata Berkowicz-Małek

Małgorzata Berkowicz-Małek

nauczycielka edukacji dla bezpieczeństwa / Safety Education teacher