Wioletta Handzel

Wioletta Handzel

Nauczycielka wychowania fizycznego i pływania / Physical education and swimming teacher