Wojciech Waś

Wojciech Waś

Nauczyciel matematyki / Maths teacher