Pasowanie Pierwszaków / Year 1 Swearing-in Ceremony

Pasowanie Pierwszaków / Year 1 Swearing-in Ceremony

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej (14 października) postanowiliśmy świętować w najlepszy sposób organizując pasowanie na ucznia w klasach pierwszych. Już nie możemy się doczekać.

This year we decided to celebrate Teacher’s Day (14th October) by organizing Year 1 Swearing-in Ceremony. We simply cannot wait.

Międzykulturowa Szkoła Podstawowa “Otwarty Świat” (World Around Intercultural Primary School) operates within a larger educational institution (Prywatne Akademickie Centrum Kształcenia) that has been operating in Krakow for over twenty years, and five years ago opened a primary school.