edukacja wczesnoszkolna 

Early Years

Ewelina Różycka-Dudek [klasa 1/Year 1]

Patrycja Kaczmarczyk [klasa 2/Year 2.1] [klasa 2/Year 2.2]

Aleksandra Czyrek [klasa 3/Year3]

j. polski

Polish

Bartosz Jakubek [pobierz/download]

Paweł Sporek [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

Tomasz Wawrzyniak [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

matematyka / Maths

Magdalena Piszczek [pobierz/download 1][pobierz/download 2]

Alicja Rozpędzka [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

Tomasz Warszawski [pobierz/download]

biologia

Biology

Magdalena Mikowska [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

Agata Twardowska [pobierz/download]

chemia

Chemistry

Iwona Haduch [pobierz/download]

fizyka

Physics

Wiktor Bardan [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

 

Historia, WOS

History, Global Citizenship

Natalia Micygała [pobierz/download]

Wojciech Micygała [pobierz/download]

Bartosz Szczepanek [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

j. angielski / English

Angelika Miroń [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

Katarzyna Sawicka [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

Aleksandra Sołtysik [pobierz/download]

Maria Sowa [pobierz/ download 1] [pobierz/download 2] [pobierz/download 3]

Joanna Szydełko [pobierz/download 1] [ pobierz/download 2]

                                                                                           Lucas Valde [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

j. hiszpański / j. francuski / j. niemiecki

Spanish / French / German

[pobierz/download]

 

 

informatyka

Computer Science

Krzysztof Lichoń [pobierz/download]

 

religia / etyka / filozofia

Religion / Ethics / Philosophy

Karolina Rachwał [pobierz/download 1] [pobierz/download 2]

Marcin Tomaszkow [etyka/Ethics] [filozofia/philosophy]

 

muzyka

Music

Anna Kubica [pobierz/download]

 

edukacja dla bezpieczeństwa

Safety Education

Małgorzata Berkowicz-Małek [pobierz/download]