World Around Intercultural Primary School CALENDAR 2023/24

World Around Intercultural Primary School CALENDAR 2023/24 Organization: 09.2022 – official opening ceremony 09. 2023 – 22.12. 2022– 1st term 02 .01. 2024 –  21.06.2024– 2nd term 12.12.2023 – 1st term teachers’ conference 12. 2023 – end-of-term parent-teacher conference 06. 2024 – information about proposed final grades 06. 2024 – end-of-year teachers’ conference 06. 2024 – […]

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24

KALENDARZ SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2023/24 Międzykulturowa Szkoła Podstawowa „Otwarty Świat” im. F. Chopina Organizacja roku szkolnego: 09.2023 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 09. 2023 – 22.12. 2022 – I okres 02 .01. 2024 –  21.06.2024 – II okres 12.12.2023 – informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych 12. 2023 – posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej za I […]

„CO W STAWIE PISZCZY?” / „WHAT WHISPERS IN THE POND?”

Konferencja i warsztaty / Conference and workshop