Misja szkoły podstawowej

Misją Międzykulturowej Szkoły Podstawowej „World Around” w Krakowie jest dbanie o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.