Rekrutacja do szkoły podstawowej

Zapisy do klasy pierwszej i siódmej trwają do czasu wyczerpania wolnych miejsc.

 

Rekrutacja obejmuje:

– wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły;

– spotkanie dziecka i jego rodziców z psychologiem szkolnym – badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dot. kl. I);

– podpisanie umowy o naukę.

 

Wpisowe do kl. I: 1500 PLN

 

Czesne w klasie I wynosi 1300 PLN.

Czesne płatne przez 12 miesięcy.

 

Sekretariat Szkoły Podstawowej czynny jest codziennie w godz. 8.00-16.00.