NADZÓR PEDAGOGICZNY

Nad prawidłowym, stabilnym i efektywnym procesem dydaktycznym czuwa zespół wykwalifikowanych metodyków, którzy przy współpracy ze szkolnymi psychologami stworzyli międzynarodowy program nauczania, opierający się na zasadach opracowanych przez Pearson Edexcel i jednocześnie spełniający wymogi zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

WYKWALIFIKOWANA KADRA

Zatrudniamy doświadczonych nauczycieli polskich oraz anglojęzycznych (native speakerów). Kadrę pedagogiczną  WORLD AROUND tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli, którzy dbają o przyjazną atmosferę na zajęciach.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Misją wszystkich naszych szkół jest dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.

Zajęcia w języku angielskim i polskim

Zajęcia obowiązkowe odbywają się w języku polskim i angielskim. W razie potrzeby uczniowie uczestniczą dodatkowo w zajęciach z języka polskiego dla obcokrajowców. Nauka w World Around Intercultural Primary School pozwala na przystąpienie zarówno do egzaminu ósmoklasisty, jak i egzaminów międzynarodowych Pearson Edexcel (i-Primary Curriculum / i-Lower-Secondary Curriculum: English, Science, Maths). Ponadto Szkoła oferuje możliwość dodatkowej nauki innych języków obcych: francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.

Misja szkoły

Misją wszystkich naszych szkół jest dbanie o wszechstronny rozwój umysłowy i emocjonalny ucznia; pielęgnujemy indywidualność zamiast konformizmu.

Naszym celem jest wychowywanie i kształcenie przyszłych obywateli zjednoczonej i demokratycznej Europy i współczesnego świata. Głównym zadanie, które stawiamy przed sobą, to, by nasi przyszli absolwenci weszli w wiek dorosły świadomi swojej wartości i swoich praw, by otworzyli się na wszystkie kultury i byli przygotowani do stawiania czoła wyzwaniom XXI wieku.

Cele te osiągamy wdrażając sprawdzony program wychowawczy, który w swoim podstawowym założeniu opiera się o zdefiniowanie i docenienie indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Natomiast inspiracją dla naszych międzynarodowych programów nauczania stały się zasady opracowane przez Pearson Edexcel, które są spójne z programami nauczania zatwierdzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie edukacji w szkole podstawowej. Na każdym etapie kształcenia dążymy do jak najlepszego przygotowania naszych uczniów do zdobywania wiedzy na kolejnych szczeblach edukacji, prowadzących do Międzynarodowej Matury IBDP (Diploma Programme).

Wysoki poziom nauczania

– wykwalifikowana, doświadczona i przyjazna uczniowi kadra pedagogiczna

– staranny dobór programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, zgodny z podstawą programową zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

– edukacja dwujęzyczna w języku polskim i angielskim; polski dla obcokrajowców

– możliwość nauki dodatkowego języka obcego

– zajęcia komputerowe prowadzone w znakomicie wyposażonych pracowniach komputerowych (osobne stanowiska dla każdego dziecka, dostęp do Internetu)

– szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych wliczonych w czesne oraz płatnych dodatkowo

– funkcjonowanie ocen opisowych, które informują uczniów i rodziców o aktualnym stanie wiedzy oraz sposobach doskonalenia umiejętności z danego przedmiotu

– zróżnicowane zajęcia sportowe

Międzykulturowy program edukacyjny

Od początku swego istnienia Szkoła inspiruje się zasadami kształcenia w środowiskach wielokulturowych, wprowadzonymi przez Pearson Edexcel. Szkoła posiada akredytację Pearson Edexcel do przeprowadzania egzaminów i-Primary Curriculum, i-Lower-Secondary Curriculum oraz International GCSE.

Krótko o WORLD AROUND SCHOOL

Witamy w Międzykulturowej Szkole Podstawowej „Otwarty Świat” im. F. Chopina!

MSP „Otwarty Świat” (ang. World Around Intercultural Primary School) powstała w 2016 roku jako część Prywatnego Akademickiego Centrum Kształcenia, dużej instytucji edukacyjnej, która działa na krakowskim rynku oświatowym od niemal trzydziestu lat, pod dyrekcją Jerzego Waligóry – doktora hab. nauk humanistycznych, historyka literatury polskiej.

Gdy nasze liceum (VIII PALO) przystąpiło do programu Matury Międzynarodowej IB DP jako IB World School no. 6265 naturalnym stało się dążenie, aby w ramach naszej instytucji powstała placówka oferująca międzynarodowy program edukacyjny w języku angielskim również na wcześniejszym etapie szkolnym. Dlatego też od początku przyświeca nam wizja oparta o najwyższe międzynarodowe standardy oświatowe, które wdrożyliśmy wybierając programy i-Primary Curriculum (kl. I-VI) i i-Lower-Secondary Curriculum (kl. VI-VIII) opracowane przez Pearson Edexcel.

Wydarzenia z życia szkoły

Uroczystości i ważne wydarzenia w życiu szkoły WORLD AROUND Intercultural Primary School w Krakowie.

ZOBACZ WSZYSTKIE
2024
lip

„CO W STAWIE PISZCZY?” / „WHAT WHISPERS IN THE POND?”

Instytut Ochrony Przyrody PAN / Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences