ARTYSTYCZNE / ARTS AND CRAFTS

Kółko artystyczne / Arts and Crafts

środa / Wednesday 15.40-17:10
prowadzący / teacher: Aleksandra Czyrek

język / language: PL

bezpłatne / free of charge


Ceramika / Pottery and ceramics

wtorek / Tuesday 15.40-16.40 (gr. zaawansowana / advanced)
czwartek / Thursday 15:40-16:40 (gr. początkująca / beginners)

Organizator / Organizer: Twoornia – Joanna Januszkiewicz-Węcławowicz

język / language: PL

płatne / fee applies