środa / Wednesday  godz. / time: 15.40-16.10 (kl. I-III / Years 1-3)

środa / Wednesday godz. / time: 16.15-17.30 (kl. IV-VIII / Years 4-6; szybkie czytanie / speed reading)

Organizator / Organizer: Joanna Lasoń
tel. 606 494 101, e-mail: dwana@interia.pl

język / language: PL

płatne / fee applies

Gimnastyka Mózgu – warsztaty efektywnej nauki z elementami Kinezjologii edukacyjnej i Mindfulness

Warsztaty mają na celu wyposażyć dzieci w umiejętności skutecznego, łatwego i przyjemnego uczenia się.  Dzieci nauczą się między innymi: technik zapamiętywania, kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia przyjaznych notatek wizualnych, techniki szybkiego czytania, nauczą się wykorzystywać potencjał swojego mózgu w procesie uczenia się. Wytrenują również uważność i różne formy relaksu.

W programie również:

– Ćwiczenia relaksacyjne i antystresowe

– Ćwiczenia koncentracji i poszukiwanie motywacji wewnętrznej

– Trening uważności – Mindfulness

– Ćwiczenia Kinezjologii edukacyjnej Dennisona, wspomagające procesy uczenia się percepcję słuchową, wzrokową, orientację, koncentrację,

– Gry i zabawy narracyjne, twórcze i logiczne, wspierające procesy łatwego i skutecznego uczenia się i szybkiego czytania.

Warsztaty odbywają się w grupie mieszanej wiekowo.

Zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami neurodydaktyki, czyli nauki przyjaznej mózgowi.

Kurs Szybkiego Czytania z Mindfulness

Warsztaty mają na celu wyposażyć dzieci w umiejętności szybkiego czytania ze zrozumieniem.  Dzieci poznają i dzięki różnorodnym ćwiczeniom wytrenują technikę szybkiego czytania oraz koncentrację. Nauczą się wykorzystywać potencjał swojego mózgu  w procesie uczenia się. Wyćwiczą również uważność i różne formy relaksu.

Kurs odbywa się w grupie mieszanej wiekowo, dla dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej

Zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami neurodydaktyki, czyli nauki przyjaznej mózgowi.

Zajęcia prowadzi: Joanna Lasoń: pedagog, socjoterapeutka, trenerka twórczego myślenia i szybkiego czytania, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, terapeutka EEG – biofeedback, nauczyciel akademicki na kierunku Neurodydaktyka, Integracja sensoryczna, ambasadorka The Butterfly Universe Project w Polsce.

Obszar zagadnień związanych z pracą mózgu i zwiększaniem efektywności uczenia się to moja pasja. Od 20 lat prowadzę różnego rodzaju zajęcia z zakresu neurodydaktyki, rozwijające możliwości mózgu i pamięci. W obszarze mojej pracy są m. in. mnemotechniki, ćwiczenia przyspieszające tempo czytania, formy kreatywnego rozwiązywania problemów, narzędzia poprawiające jakość uczenia się. Realizowałam wiele warsztatów i prelekcji w szkołach, w ramach różnych programów i projektów m.in. „Dołącz do najlepszych” , Letnia Szkoła Młodych Talentów w ramach programu Diament. Prowadzę również szkolenia dla dorosłych, w tym nauczycieli i zajęcia dla studentów kierunku Neurodydaktyka, Integracja sensoryczna oraz zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracuję również z dziećmi z dysleksją.

Moje motto, to słowa XIV Dalajlamy:

„Celem nie jest bycie lepszym od kogoś innego,

lecz bycie lepszym od tego, kim samemu było się wcześniej”.

  1. Gimnastyka Mózgu – warsztaty efektywnej nauki z elementami Kinezjologii edukacyjnej i Mindfulness.
  2. Kurs Szybkiego Czytania z Mindfulness

Środa 15.40 – 16.25 – grupa młodsza – klasy 1 – 3

Środa 16.30 – 17.15 – grupa starsza – klasy 4 – 8

Organizacja zajęć

– Grupy małe: do 12 osób.

– Zajęcia odbywają się na terenie Międzykulturowej Szkoły Podstawowej Otwarty Świat przy ul Batorego 1.

– Organizator:  my way – : Joanna Lasoń, tel. 606 494 101, e-mail: dwana@interia.pl