GIMNASTYKA MÓZGU

Wtorek 15.15-16.15 – klasy 1-3
Wtorek 16.15-17.15 – klasy 4-6

Czwartek 16.00-17.30 – Gimnastyka Mózgu dla rodziców – Jak wspierać dzieci w procesie uczenia się.

Piątek 15.15-16.15 – klasy 1-3
Piątek 16.15-17.15 – Zajęcia wyciszające: Mindfulness i trening relaksacyjny klasy 4-6

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły ACADEMOS.
Grupy małe: Gimnastyka mózgu do 12 osóbMindfulness i trening relaksacyjny do 10 osób.

Organizator: Joanna Lasoń
tel. 606 494 101, e-mail: dwana@interia.pl

Koszt zajęć: I semestr(18 zajęć) – 720 zł (1 zajęcia – 40 zł)
nr konta: 241240453311110010670248
W tytule proszę zaznaczyć Gimnastyka mózgu – imię i nazwisko dziecka.

NOWE ZAJĘCIA DLA RODZICÓW!

Uwaga rodzice! Te zajęcia uzbroją Was nie tylko w narzędzia pomocne we wspieraniu dziecka, ale również będziecie mogli wykorzystać je w życiu codziennym i w pracy.

4 spotkania po 90 minut

Opłata za warsztaty wynosi 800 zł,

Dla rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach Gimnastyka Mózgu – opłata wynosi 500 zł

Grupa max 12 osób

Zajęcia rozpoczynają się w pierwszym wolnym terminie po skompletowaniu grupy min.10 osobowej.

Gimnastyka Mózgu – warsztaty efektywnej nauki i szybkiego czytania z elementami Kinezjologii edukacyjnej i Mindfulness

Warsztaty mają na celu wyposażyć dzieci w umiejętności skutecznego, łatwego i przyjemnego uczenia się.  Dzieci nauczą się między innymi: technik zapamiętywania, kreatywnego rozwiązywania problemów, tworzenia przyjaznych notatek-map myśli, techniki szybkiego czytania, nauczą się wykorzystywać potencjał swojego mózgu w procesie uczenia się.

W programie między innymi:

  • Techniki zapamiętywania
  • Mapy myśli i twórcze notatki
  • Techniki szybkiego czytania
  • Myślenie wizualne
  • Ćwiczenia relaksacyjne i antystresowe
  • Ćwiczenia koncentracji i poszukiwanie motywacji wewnętrznej
  • Trening uważności – Mindfulness
  • Ćwiczenia Kinezjologii edukacyjnej Dennisona, wspomagające procesy uczenia się percepcję słuchową, wzrokową, orientację, koncentrację,
  • Gry i zabawy narracyjne, twórcze i logicznewspierające procesy łatwego i skutecznego uczenia się i szybkiego czytania.

Warsztaty odbywają się w dwóch grupach wiekowych: 1 grupa – klasy 1-3, 2 grupa – klasy  4-6

Zajęcia realizowane są zgodnie z zasadami neurodydaktyki, czyli nauki przyjaznej mózgowi.

Zajęcia prowadzi: Joanna Lasoń: pedagog, socjoterapeutka, trenerka twórczego myślenia i szybkiego czytania, terapeutka kinezjologii edukacyjnej, terapeuta EEG – biofeedback, ambasadorka The Butterfly Universe Project w Polsce.

Obszar zagadnień związanych z pracą mózgu i zwiększaniem efektywności uczenia się to moja pasja. Od ponad 15 lat prowadzę różnego rodzaju zajęcia z zakresu neurodydaktyki, rozwijające możliwości mózgu, pamięci, w tym mnemotechniki, przyspieszające tempo czytania, kreatywnego rozwiązywania problemów, poprawiające jakość uczenia się. Realizowałam wiele warsztatów i prelekcji w szkołach, w ramach różnych programów i projektów m.in. „Dołącz do najlepszych” , Letnia Szkoła Młodych Talentów w ramach programu Diament, Uniwersytet Trzeciego Wieku. Pracuję również z dziećmi z dysleksją.